Utbildning

Stötta en utsatt kollega

  • Bemöt en kollega som utsatts för hat eller hot i jobbet
  • Minska osäkerheten kring hur vi kan närma oss någon som upplevt något svårt
  • Träna på bemötande i en obekväm situation

Stötta en utsatt kollega 

Vår utbildning genomför ni tillsammans i arbetslaget under 3 timmar

Här är några exempel på vad som ingår.

deltagare

Chefer och medarbetare, tillsammans och samtidigt.

Tid

3 timmar

Plats

Hos er eller digitalt

Träning i bemötande

Träning i bemötande i situationer där vi själva ibland är besvärade, obekväma och stressade.

Handlingsalternativ

Vi diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och olika handlingsalternativ.

Aktivt lyssnande

Träna metoden Aktivt lyssnande för att bättre bemöta de tre huvudsakliga behov personer som har blivit utsatta för hat och hot vanligtvis har.

Form och förutsättningar

Utbildningen omfattar 3 h och ni deltar tillsammans med kollegorna. På så sätt kan ni omsätta kunskapen till praktik i er arbetsvardag.

Mer information om utbildningen

Att stötta en utsatt kollega

Det kan vara svårt att veta hur vi ska bemöta en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll. Det blir lätt ensamt runt personen, då vi känner oss osäkra på hur vi ska närma oss. För många av oss är det en obehaglig och stressande situation när personer i vår närhet har det svårt. Vi är oroliga för att säga fel saker eller överträda någons integritet  

Målgrupp

Personalgrupper som i sitt arbete eller förtroendeuppdrag har kontakt med andra människor. Målgruppen är både medarbetare, chefer och skyddsombud, som genomför utbildningen tillsammans. Utbildningen kan även anpassas för en grupp skyddsombud och chefer på en arbetsplats.

Ur innehållet i utbildningen

  • bemötande i situationer där vi själva kan vara stressade, besvärade eller obekväma
  • aktivt lyssnande för att stötta de behov som en person som utsatts för något obehagligt vanligtvis har
  • handlingsalternativ kopplat till mänskliga reaktioner och psykologiska mekanismer

Utbildningens innehåll utgår från forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende, biologiska och psykologiska behov. Den är utformad utifrån kunskap om hur vuxna lär sig.

Öppen utbildning 9 november

Stötta en utsatt kollega

öppen utbildning 9 november

Den 9 november kl. 9-12 ordnar vi en öppen version av utbildningen Stötta en utsatt kollega. Deltagande sker digitalt via Zoom.

Anmäl dig gärna tillsammans med en kollega, så ni tillsammans kan sätta in ny kunskap i er verksamhets arbetsvardag.

Kostnad: 2 995 SEK inklusive moms.

Hela mitt arbetslag vill ha utbildningen

Stötta en utsatt kollega

Hur gör jag nu?

Hantera Agera

Ring gärna vid frågor

Det går bra att mejla också

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp i fler dagar.

Hantera hot och obehag i arbetet

Stärk er förmåga att såväl enskilt som tillsammans kunna agera för att möta hot, hat och trakasserier inom ramen för er verksamhets uppdrag.

deltagare

Chefer och medarbetare tillsammans och samtidigt

Tid

3 timmar

Plats

Hos er eller digitalt