kostnadsfria webbinarier

Anmäl dig till webbinarium

  • Våra webbinarier är kostnadsfria och korta. Välkommen att delta! 
  • Fyll i formuläret så får du en länk.
  • Finns inget datum att anmäla sig till? Prenumerera på vårt nyhetsbrev så bjuds du in till nästa.

utgår från forskning

Vi vill skapa motståndskraft mot hot, hat, trakasserier, verka för att yrkespersoner i människohjälpande yrken ska känna sig trygga i spända situationer. Vi vill verka för en god arbetsmiljö. Våra webbinarier är kostnadsfria och korta. Välkommen att delta! Finns inget datum att anmäla sig till just nu? Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du inbjudan när det är dags. 

Hantera Agera arbetar på vetenskaplig grund för att stärka motståndskraften mot hot, hat och trakasserier. Webbinarierna ska inspirera till forskningsbaserat, förebyggande arbetsmiljöarbete för att skapa robusta organisationer och individer.

Vi arbetar utifrån den samlade forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende och våra biologiska och psykologiska behov. Våra insatser utformas utifrån pedagogik, specialkunskap om vuxnas lärande och kommunikation.