Referenser

Kursdeltagare och kunder säger

”Känner mig lugnare inför obehagliga situationer”

”Denna dag var jättegivande. Fick ut en massa praktiska råd och inte bara en massa prat. Nu vill jag vara mera medveten om min egen roll i situationer.”

”Tar med mig teknik och tankesätt hur man identifierar/graderar hot eller konflikter. Har hittat lägen som helt avdramatiserats med hjälp av nytt synsätt.”

”Mycket bra verktyg i vardagen. Det blir enklare att bemöta stökiga situationer med hjälp av dem. Saknar ingenting, dagen överträffade mina förväntningar! Mycket bra!!! Med diskussion och praktiska övningar.”

”Jättebra variation/innehåll och varje ”del” var inte för lång så att man tappade intresset. Bra konkreta verktyg.”

”SUPERNÖJD! Tydligare för vår situation. Mycket bra utbildning! Har gett trygghet, bra och användbara konkreta strategier. TRAPPAN! Mkt användbar. Spegling! Så enkelt men så effektfullt.” 

”Bra att göra detta tillsammans. Kollegor från olika avdelningar. Bra att få diskutera, gärna synligt och reflektera kring dessa situationer.” 

”Uppskattade mycket att få tid att prata och diskutera med mina kollegor. Intressant att höra folks tankar kring ”problemen”. Bra med det konkreta arbetet kring att ta fram en handlingsplan, för att arbetet inte bara skall ”fastna” i ord utan handling.”

”Väldigt uppskattat att det mesta gjorts i grupper – diskussioner istället för ”föreläsningar”. Bra upplägg. Intressant att få höra vad mina kollegor anser/tycker/känner inför olika situationer.”

”Viktigt att prata om vilka hot/obehag vi upplever på våra arbetsplatser och göra riskanalys. Bra att prata om vilka verktyg vi kan prova att använda i olika situationer. Vad gör vi när något hänt – copingstrategier.” 

”Denna dag har varit jätterolig och lärorik. Hoppfull, respektfull. Jag tar med mig betydelsen att fortsätta arbetet med delaktighet och möjlighet att utvecklas på jobbet.”

”Bra strategier för att lugna ner situationer så att det inte blir konflikt. Medvetenhet om hur mina ord och handlingar kan påverka mötet med andra människor. Vad hot och obehag gör med oss. Hur det påverkar osv.”

Våra utbildningar

Hantera hot & obehag i arbetet

När en av er påverkas av obehagliga situationer i arbetet påverkas hela verksamheten. Om skillnaden mellan hot och obehag, riskanalys och riskbedömning och handlingsalternativ i spända situationer.

Hantera hot & obehag på bibliotek

Många biblioteksanställda dras med en otrygg arbetsmiljö med hot, hat och trakasserier. Över 800 har gått vår utbildning för att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, även i utsatta situationer.

Professionellt bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.

Stötta en utsatt kollega

Hur stöttar ni en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll? Vi tränar bemötande och aktivt lyssnande och diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och handlingsalternativ i denna workshop.

Verktyg för spända situationer

Har ni en arbetsmiljö med spända situationer? Obehag kan uppstå i många former – och vi reagerar olika på dem beroende på situation och erfarenhet. Beställ vår grundutbildning Hantera hot & obehag i arbetet.

Beställ i dagJag vill veta mer