Vi kan framgångsfaktorerna i bibliotekens arbetsmiljöarbete. Och vi hjälper gärna er.

Fler än 800 anställda på Sveriges bibliotek har gått våra utbildningar. Vi tar avstamp i den vardag som många biblioteksanställda möter idag. Med fokus på exempelvis stökiga ungdomsgäng, påverkade besökare och social- och politisk oro hjälper vi biblioteksanställda och chefer att öka samsynen i personalgruppen, stärka trygghetskänslan på arbetsplatsen och hitta strategier för en bättre psykosocial arbetsmiljö.

Våra utbildningar vilar på en vetenskaplig grund och är utvecklade för att möta den vardag som många biblioteksanställda arbetar i idag. Vi är välbekanta med de utmaningar som finns på biblioteken idag och vi vet att det finns bättre sätt att arbeta, även i svåra och ovana situationer som kan skapa rädsla och stress.

Digitalt just nu.

På grund av den pågående smittspridningen erbjuder vi just nu inga utbildningar på plats hos uppdragsgivaren. Allting genomförs digitalt.

 

Innehållsbeskrivning för grund- och fortsättningsutbildning för biblioteksanställda

Kurslängd: 1 dag på plats eller 2 halvdagar digitalt
Antal deltagare: max 24 personer
Workshopform med kortare informationspass.

Grundutbildning för personalgrupper och chefer som i sitt yrkesliv befinner sig i spända situationer och behöver stärkas i sin förmåga att hantera dem. Utbildningen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Fortsättningsutbildning för de som gått grundutbildningen och under 6 månader och mer arbetat med de metoder och handlingsplaner som utvecklats under grundutbildningen.

Syftet är att förbättra personal och chefers möjligheter att agera genomtänkt och med större självförtroende i svåra situationer. Vi jobbar också med att minska känslor av utsatthet och rädsla inom personalgrupperna.

Innehåll, t.ex. reflektera kring skillnader på hot och obehag, göra en riskinventering och hotbildsanalys av egna verksamheten, ta del av och reflektera kring konfliktmodeller och copingstrategier.

Verksamhetsanpassat.

Vi erbjuder också verksamhetsanpassade utbildningar, allt från kortare seminarier på en timme till train-the-trainers-utbildningar som sträcker sig över totalt 3-5 arbetsdagar. De sistnämnda utbildningarna syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för såväl hot, hat och trakasserier men också de pedagogiska utmaningarna man kan ställas inför som utbildare.

Intresserad? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Genom att skicka in din e-post till oss godkänner du att Hantera Agera handelsbolag sparar den i syfte att kontakta dig med erbjudanden.