Mer än 400 anställda på Sveriges bibliotek har gått vår grundkurs. 

Kurslängd: 1 dag
Antal deltagare: max 24 personer
Workshopform med kortare informationspass.

Grundutbildning för personalgrupper och chefer som i sitt yrkesliv befinner sig i spända situationer och behöver stärkas i sin förmåga att hantera dem. Utbildningen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Fortsättningsutbildning för de som gått grundutbildningen och under 6 månader och mer arbetat med de metoder och handlingsplaner som utvecklats under grundutbildningen.

Syftet är att förbättra personal och chefers möjligheter att agera genomtänkt och med större självförtroende i svåra situationer. Vi jobbar också med att minska känslor av utsatthet och rädsla inom personalgrupperna.

Innehåll, t.ex. reflektera kring skillnader på hot och obehag, göra en riskinventering och hotbildsanalys av egna verksamheten, ta del av och reflektera kring konfliktmodeller och copingstrategier.

Intresserad? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Genom att skicka in din e-post till oss godkänner du att Hantera Agera handelsbolag sparar den i syfte att kontakta dig med erbjudanden.