Hantera Agera

Om våra utbildningar

  • För hela arbetslaget samtidigt
  • Chefer och medarbetare tillsammans
  • Alltid aktivt deltagande
  • Utifrån principer om hur vuxna lär sig

I våra utbildningar deltar hela personalgruppen, antingen vid samma tillfälle, eller vid olika, beroende på hur många ni är, och vilka förutsättningar ni har.

Vi förespråkar att chefer och medarbetare genomför utbildningen tillsammans, samtidigt eftersom en väsentlig del handlar om att dela viktiga erfarenheter från er praktiska arbetsvardag i verksamheten. Genom att höra om, och uppmärksamma dessa erfarenheter, kan det bidra till utvecklingen av ert arbetsmiljöarbete, era tillvägagångssätt, och till er verksamhetsutveckling.

För att ny kunskap ska omsättas i praktisk handling behöver arbetslaget tillsammans diskutera problem och tillvägagångssätt och knyta an modeller och strategier till situationer i vardagen. Utbildningen innebär därför ett aktivt deltagande. Därför arbetar vi alltid i workshopform, med kortare informationspass följt av eget arbete och reflektion av deltagarna.

Omfattning, plats, antal deltagare

  • IRL: Genomförs under en heldag, sammanlagt 6 timmar
  • Digitalt: Genomförs under två halvdagar, sammanlagt 6 timmar.
  • Chefer och medarbetare tillsammans, max 12 eller 24 personer åt gången.

Utgår från er verksamhet

Våra utbildningar genomför ni med fördel tillsammans, chef och medarbetare. För att ny kunskap ska omsättas i praktisk handling behöver ni tillsammans diskutera problem och tillvägagångssätt och knyta an modeller och strategier till situationer i er vardag. Lärande handlar om träning i både tanke och handling.

Utbildningsdagen gör sitt till, och sedan kommer praktisk vardag. På så sätt kan ni tillsammans göra er arbetsmiljö tryggare.

Hantera Agera - Utbildningar

Aktivt deltagande

Visste du att du bara kan minnas det du tänkt? Därför innebär våra utbildningar ett aktivt deltagande. Vi människor behöver tid och möjlighet att tolka och bearbeta mindre mängder information till tidigare kunskaper, egen vardag och förutsättningar. Om vi inte gör det kommer informationen aldrig flytta in i vårt långtidsminne.

Vi arbetar i workshopform där kortare informationspass varvas med övningar, diskussioner och aktiviteter. Det innebär att vi har ett begränsat antal deltagare på våra ubildningar. 

Hantera Ageras utbildningar

Hantera hot och obehag i arbetet

När en av er påverkas av obehagliga situationer i arbetet påverkas hela verksamheten. Om skillnaden mellan hot och obehag, riskanalys och riskbedömning och handlingsalternativ i spända situationer.

Hantera hot och obehag på bibliotek

Många biblioteksanställda dras med en otrygg arbetsmiljö med hot, hat och trakasserier. Mer än 1000 biblioteksanställda har gått vår utbildning för en bättre arbetsmiljö, även i utsatta situationer.

Professionellt bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.

Stötta en utsatt kollega

Hur stöttar ni en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll? Vi tränar bemötande och aktivt lyssnande och diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och handlingsalternativ i denna workshop.

Utveckla organisationen

Ibland behövs stöd på vägen, så här är fler exempel på vad vi också kan hjälpa till med.

/

Fördjupningsutbildning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö? Vi erbjuder utbildning för fortsättning.

Krisstöd

Behöver ni någon att ringa? Vi hjälper er att bedöma er situation, hur ni kan hantera den och hur ni kan agera.

w

Samtalsmetod

De ord du använder påverkar de människor du möter. Träna dig i att lyssna aktivt, bemöta eller ge kritik.
/

Förändring och kommunikation

Vi hjälper er utveckla era arbetssätt genom etablerad förändringsmetodik och kommunikation.

För vem / vilka passar våra utbilningar?

Läs mer om Hanteras Ageras målgrupper

Jag är intresserad av en utbildning

Boka ett kostnadsfritt samtal med oss och berätta om era förutsättningar och utmaningar. Vi ger också förslag på hur ni kan komma vidare.