beställ reaktionsmodellen

Så reagerar vi på hot och obehag

  • Beställ en film om hur vi reagerar vid obehagliga händelser – och vad vi kan påverka själva och tillsammans.
  • Fyll i formuläret så får du en länk. 

vill du förstå dina och andras reaktioner?

När något händer och vi inte har verktyg eller förmåga att göra en rationell bedömning av händelsen kan det leda till elände, både för individ och för organisation. I Hantera Ageras film berättar vi

  • om människans reaktioner,
  • hur de kan se ut,
  • varför de kommer och
  • hur man kan arbeta för att skapa robustare organisationer.

Vill du beställa filmen?
Fyll i formuläret.

Hantera Ageras utbildningar

Hantera hot och obehag i arbetet

När en av er påverkas av obehagliga situationer i arbetet påverkas hela verksamheten. Om skillnaden mellan hot och obehag, riskanalys och riskbedömning och handlingsalternativ i spända situationer.

Hantera hot och obehag på bibliotek

Många bibliotek dras med en otrygg arbetsmiljö med hot, hat och trakasserier. Mer än 1000 biblioteksanställda har gått vår utbildning för en bättre arbetsmiljö, även i utsatta situationer.

Professionellt bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.

Stötta en utsatt kollega

Hur stöttar ni en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll? Vi tränar bemötande och aktivt lyssnande och diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och handlingsalternativ i denna workshop.

För vem / vilka passar våra utbilningar?

Läs mer om Hanteras Ageras målgrupper

Jag är intresserad av en utbildning

Hur gör jag nu?