Utbildning, krisstöd och organisationsutveckling

Hantera hat, hot och trakasserier i arbetet

Hantera Agera® hjälper människor att stå emot oönskad påverkan, hat, hot och trakasserier i yrkesliv eller förtroendeuppdrag. Du kan anlita oss för att hitta fungerande sätt att hantera och motverka obehagliga situationer som uppstår för er organisation.

  • Vi hjälper dig, din personal och er verksamhet att hitta handlingsalternativ i obehagliga och spända situationer.
  • Vi hjälper er genom praktisk, trygghetsskapande utbildning.
  • Vi utgår från den samlade forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende och våra biologiska och psykologiska behov.
  • Vi hjälper dig, din personal och er verksamhet att stå emot oönskad påverkan och att hitta handlingsalternativ i obehagliga och spända situationer.
  • Vi hjälper er att hitta handlingsalternativ i spända situationer genom praktisk, trygghetsskapande utbildning.
  • Vi utgår från den samlade forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende och våra biologiska och psykologiska behov.

Vill du delta gratis?

Våra halvtimmes långa webbinarier är uppskattade och handlar för det mesta om någon form av strategi för bemötande i obehagliga och spända situationer.

Utgår från forskning

Trygga modeller och verktyg.

w

Aktivt deltagande

Vi utgår från priciper om hur vuxna lär sig.

Skapar lugn och trygghet

Det är i alla fall vad våra deltagare säger.

Sagt om vår utbildning
Hantera hot och obehag i arbetet

Känner mig lugnare inför obehagliga situationer

En ögonöppnande utbildning! Ni har gett oss ett forum att dela med oss av erfarenheter som skavt i oss. En möjlighet att ta vidare situationer, i fortsättningen med varann utan att det fastnar i lunchrummet.

Från utbildningen tar jag med mig att jag inte är ensam, utan det finns kollegor som får hantera liknande situationer. Nu vill jag att vi på APT tar upp detta ibland och att vi påminner oss om det som gick bra

Den här utbildningen har varit väl organiserad med bra påminnelser och reflektioner på hur/vad hot och våld uppstår/är och vad vi kan göra/agera. Nu vill jag agera vänligt och sätta gränser.

Bra med en egen process under dagen. Bra blandning mellan forskning och mer generella fakta om stress och situationer ur verkligheten. Trevlig och avslappnad atmosfär.

Denna dag var jättegivande. Fick ut en massa praktiska råd och inte bara en massa prat.

Det har varit en väldigt lärorik dag. Tydlig, strukturerad med ett bra innehåll. Väldigt uppskattat att det mesta gjorts i grupper – diskussioner istället för ”föreläsningar”.

Våra kursdeltagare säger

”Det är den bästa utbildningen inom säkerhet som jag tagit del av genom alla mina år som biblioteksanställd.”

”Mycket bra verktyg i vardagen, både hemma och på jobbet. Det blir enklare att bemöta stökiga situationer med hjälp av dem.” 

”Utbildningen hjälpte mig att bearbeta sådant som har staplats i mig under många år av påfrestande kontakter.”