Målgrupper

Vilka är ni som deltar i Hantera Ageras utbildningar?

Vår grundutbildning riktar sig till verksamheter som vill skapa en tryggare organisation eller arbetsplats för sina medarbetare. Verksamheterna som vänder sig till oss är ofta viktiga för ett fungerande, öppet och demokratiskt samhälle. Otillåten påverkan kan därför få stora konsekvenser för såväl individer som samhället i stort.

Du har ett yrke där du representerar samhället och därmed har någon form av makt i förhållande till dem du möter. De beslut du som yrkesperson fattar och de ställningstaganden du gör kan få långtgående konsekvenser för individen som påverkas av besluten.

Det kan handla om efterlevnad av strandskyddslagen, djurskyddslagen, livsmedelslagen, om att få bygglov, låna böcker, vara på ett bibliotek, ha en utställning på ett museum, konsekvenser av ett politiskt beslut eller ställningstagande, ett reportage om någon person eller verksamhet, skriva om feminism, rasism, migrationsfrågor.

Desperation, ilska eller upprördhet kan göra att du som yrkesperson utsätts för olika former av olaglig, eller laglig men obehaglig, påverkan.

Det handlar ibland om yrken som inte är beredda eller vana att hantera trakasserier, hat och hot när de utför sitt uppdrag.

Ni som genomför våra grundutbildningar är till exempel:

  • kommunikatörer eller journalister som utsätts för ett systematiskt näthat – som för individen är nedbrytande
  • socialarbetare som behöver fatta beslut som får stor påverkan för redan utsatta individer och känner oro kring vilka reaktioner de får
  • museipersonal som möter besökare som upprörs över utställningar
  • djurskyddshandläggare som behöver omhänderta djur där gränsöverskridande ägare kan komma att motsätta sig beslutet
  • tillsynspersoner på Länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som ser till att lagar efterföljs
  • tjänstemän på miljökontor, djurskyddsenheter, bygglovsenheter
  • politiker som utifrån sitt uppdrag står upp för alla människors lika värde eller fattar svåra ekonomiska beslut, samtidigt som de utsätts för hot och hat från meningsmotståndare