Utbildning

Hantera hot och obehag i arbetet på bibliotek

  • Träna er i verktyg för spända situationer
  • Diskutera skillnader mellan hot och obehag/rädsla
  • Metod för riskinventering och riskanalys 
  • Handlingsplan för hot och obehag i arbetet – ni har väl en för brand redan?

Biblioteket är en utsatt arbetsplats

Bibliotek har blivit en av samhällets få öppna platser, dit människor vänder sig, inte bara för information, utan också, för stöd och hjälp i utsatta situationer.

Enligt en rapport från DIK har 93 procent av folkbiblioteken upplevt någon form av social oro. 55 procent har upplevt våld. Det är allvarligt och kan få stora konsekvenser om problemen inte hanteras på bra sätt.

Skapa en bättre arbetsmiljö tillsammans

Cirka 1 000 biblioteksanställda har deltagit i vår utbildning Hantera hot och obehag på bibliotek. Utbildningen är särskilt anpassad för dig som är anställd på bibliotek och närstående verksamheter.

På utbildningen undersöker du och dina kollegor er arbetsmiljö och tillsammans med våra utbildningsledare kan ni hitta fungerande strategier för en bättre vardag på jobbet.

Deltagare

Chefer och medarbetare tillsammans och samtidigt

Tid

6 timmar

Plats

Hos er eller digitalt

Exempel på vad som ingår i grundutbildningen

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning. Vad händer med människor när oönskad påverkan pågår länge?

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd? Vad gör eller säger du?

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en för spända situationer?

Utveckla organisationen

En tid efter grundutbildningen följer verksamheter gärna upp med en fördjupning. Ibland behövs stöd på vägen, så här följer fler exempel på vad vi också kan hjälpa till med.

/

Fördjupningsutbildning

Ni har grunden och vill följa upp och fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö? Vi erbjuder utbildning för fortsättning.

Krisstöd

Behöver ni någon att ringa? Vi hjälper er att bedöma er situation, hur ni kan hantera den och hur ni kan agera. 

w

Samtalsmetod

De ord du använder påverkar de människor du möter. Träna dig i att lyssna aktivt, bemöta eller ge kritik.
/

Förändring och kommunikation

Vi hjälper er utveckla era arbetssätt genom etablerad förändringsmetodik och kommunikation.

Jag är intresserad av utbildningen

Hantera hot och obehag på bibliotek

Hur gör jag nu?

Hantera Agera

Ring gärna vid frågor

Det går bra att mejla också

1.

Fyll i intresseanmälan. Berätta vad ni behöver hjälp med, hur många ni är och i vilken slags verksamhet ni arbetar.

2.

Vi skickar er ett kostnadsförslag baserat på hur många ni är.

3.

Vi kommer överens med er om datum för era utbildningstillfällen. Om utbildningen hålls digitalt delas den upp i fler dagar.

Professionellt förhållningssätt och bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.