det säger forskningen

En kort film om krisstöd

I den här filmen delar vi med oss av fem sätt som kan användas för att bygga ett robust krisstöd. 

Den bästa krishanteringen är den som fungerar men inte behövs. Hur man än planerar så inträffar dock svårhanterliga situationer. Framförallt i möten där du har makt att påverka tillvaron hos den du möter på ett sätt som den inte vill.

Att planera för en kris, som ett allvarligt hot eller en obehaglig situation, kan kännas komplicerat. 

Hur rustar ni era medarbetare?

Hantera Ageras utbildningar

Hantera hot och obehag i arbetet

När en av er påverkas av obehagliga situationer i arbetet påverkas hela verksamheten. Om skillnaden mellan hot och obehag, riskanalys och riskbedömning och handlingsalternativ i spända situationer.

Hantera hot och obehag på bibliotek

Många bibliotek dras med en otrygg arbetsmiljö med hot, hat och trakasserier. Mer än 1000 biblioteksanställda har gått vår utbildning för en bättre arbetsmiljö, även i utsatta situationer.

Professionellt bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.

Stötta en utsatt kollega

Hur stöttar ni en kollega som har råkat ut för hat och hot i sin yrkesroll? Vi tränar bemötande och aktivt lyssnande och diskuterar mänskliga reaktioner, psykologiska mekanismer och handlingsalternativ i denna workshop.

Stöd på vägen

Förutom nämnda utbildningar, det här hjälper vi också till med:

/

Fördjupningsutbildning

Ni har grunden och vill följa upp & fördjupa. Hur kan ni jobba tillsammans för en tryggare arbetsmiljö? Vi erbjuder utbildning för fortsättning.

Krisstöd

Behöver ni någon att ringa? Vi hjälper er att bedöma er situation, hur ni kan hantera den och hur ni kan agera.

w

Samtalsmetod

De ord du använder påverkar de människor du möter. Träna dig i att lyssna aktivt, bemöta eller ge kritik.

För vem / vilka passar våra utbilningar?

Läs mer om Hanteras Ageras målgrupper

Jag är intresserad av en utbildning

Hur gör jag nu?