Öppen utbildning

Bedöm och hantera risker i arbetet

  • För dig som jobbar i en verksamhet som drabbas av hot och obehag 
  • För dig som vill få kontroll på risker i verksamheten
  • Lär dig en strukturerad analys för tryggare arbetsplatser

En tryggare vardag på jobbet

Under en förmiddag går vi igenom verktyg så att du själv kan skapa en bättre bild av och kunna bedöma svåra situationer. Delta själv, eller tillsammans med en kollega.

Anmälan

Sista anmälningsdag 8 december

Datum & tid

12 december kl. 9-12

Plats

Zoom

pris

2 995 SEK inkl. moms

Undersök risker

Vilka situationer och händelser i din arbetsvardag ger upphov till rädsla och obehag?

Mänskliga reaktioner i svåra situationer

Hur och varför reagerar vi inför obehagliga situationer?

Analysera risker

Hur kan du snabbt värdera situationer som uppstår i arbetet?

0

Hot eller obehag?

Är det någon skillnad mellan hot och obehag – i så fall vilken?

Information om utbildningen

Johannes Jakobsson, Journalist & författare, Hantera Agera

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill kunna upptäcka och hantera risker i arbetet. Syftet är att känna sig tryggare i att hantera svåra situationer och att kunna fortsätta utöva sitt arbete och fatta beslut även när motreaktionerna kan vara starka.

Utbildare är Johannes Jakobsson.

Tid, plats & kostnad

Utbildningen genomförs digitalt på Zoom kl. 9-12 den 14 december och kostar 2 995 SEK inklusive moms. Du anmäler dig via formuläret. Antalet platser är begränsade.

Målgrupp

För chefer, skyddsombud och medarbetare som i sitt arbete eller förtroendeuppdrag behöver fatta beslut som kan påverka andra människors tillvaro och skapa gränsöverskridande motreaktioner.

Anmäl kollegan också

För att du som deltagare ska få bättre förutsättningar att tillämpa metodiken på din vardag är det bra om fler personer från samma verksamhet deltar. Då får ni möjlighet att tillsammans analysera och förstå risker från er arbetsplats.

Ur innehållet i utbildningen

Under utbildningen ska vi

– Undersöka och reflektera kring skillnader mellan hotfulla och obehagliga situationer, för att veta vilka situationer som är fysiskt farliga för dig och dina kollegor och vilka som ”bara” är skrämmande

– Genomföra en riskinventering och riskanalys utifrån en polisiär metod. Metoden är går att tillämpa i såväl hastigt uppkomna situationer som i ett långsiktigt arbete för att minska risker i arbetet.

– Ta del av och reflektera kring hur människor påverkas av hotfulla och obehagliga situationer, och perspektiv som kan användas för att öka robustheten i en organisation (och i dig som individ).

Jag vill anmäla mig till

Bedöm och hantera risker i arbetet

Kostnad per deltagare: 2 995 SEK inklusive moms

Anmälan

Sista anmälningsdag 8 december

Datum & tid

14 december kl. 9-12

Plats

Zoom

Pris

2 995 SEK inkl. moms