Öppen utbildning 21 augusti

Bedöm och hantera risker i arbetet

  • För dig som möter hotfulla och svårhanterliga situationer i arbetet
  • Få kontroll på risker i verksamheten
  • Gör en strukturerad analys för en tryggare arbetsplats

En verksamhetsnära riskbedömning för en tryggare vardag

Under en förmiddag går vi igenom verktyg så att du själv kan skapa en bättre bild av och kunna bedöma svåra situationer. Delta själv, eller tillsammans med en kollega.

Anmälan

Sista anmälningsdag 16 augusti

Datum & tid

21 augusti kl. 9-12

Plats

Zoom. Max 12 deltagare.

pris

1 500 SEK + moms

Undersök risker

Vilka situationer och händelser i din arbetsvardag ger upphov till rädsla och obehag?

Lär dig mer om reaktioner i svåra situationer

Hur och varför vi reagerar när vi inte upplever att vi kan kontrollera ett obehagligt händelseförlopp.

Analysera risker

En systematisk metod för att värdera hotfulla situationer på arbetsplatsen.

0

Hotfullt eller obehagligt?

Undersök skillnader bland de svårhanterliga situationerna i ditt arbete.

Information om utbildningen

Johannes Jakobsson, Journalist & författare, Hantera Agera

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill kunna analysera och hantera risker i arbetet. Efter utbildningen ska du känna dig tryggare i att bedöma svåra situationer och hantera dem på ett bättre sätt.

Utbildare är Johannes Jakobsson.

Tid, plats & kostnad

Utbildningen genomförs digitalt på Zoom kl. 9-12 den 21 augusti och kostar 1 500 SEK + moms. Du anmäler dig via formuläret. Antalet platser är begränsade till 12.

Målgrupp

För dig som arbetar i en verksamhet där du regelbundet behöver hantera hotfulla och obehagliga situationer. Det kan exempelvis handla om myndighetsutövning inom kommun eller länsstyrelse, eller att du behöver sätta gränser gentemot besökare på ett bibliotek.

Gemensamt för ovanstående är att du behöver fatta beslut som kan påverka andra människors tillvaro och skapa gränsöverskridande motreaktioner.

Anmäl kollegan också

För att du som deltagare ska få bättre förutsättningar att tillämpa metodiken på din vardag är det bra om fler personer från samma verksamhet deltar. Då får ni möjlighet att tillsammans analysera och förstå risker från er arbetsplats.

Ur innehållet i utbildningen

Under utbildningen ska vi

– Undersöka och reflektera kring skillnader mellan hotfulla och obehagliga situationer, för att veta vilka situationer som är fysiskt farliga för dig och dina kollegor och vilka som ”bara” är skrämmande

– Genomföra en riskinventering och riskanalys utifrån en polisiär metod. Metoden är går att tillämpa i såväl hastigt uppkomna situationer som i ett långsiktigt arbete för att minska risker i arbetet.

– Ta del av och reflektera kring hur människor påverkas av hotfulla och obehagliga situationer, och perspektiv som kan användas för att öka robustheten i en organisation (och i dig som individ).

Jag vill anmäla mig till

Bedöm och hantera risker i arbetet

Kostnad per deltagare: 1 500 SEK + moms. Anmälan är bindande men får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega från samma verksamhet.

Anmälan

Sista anmälningsdag 8 december

Datum & tid

14 december kl. 9-12

Plats

Zoom

Pris

2 995 SEK inkl. moms