Vi hjälper er agera strukturerat före, under och efter en händelse.

Inhämtning av information, sammanställning, analys och åtgärdsförslag kopplat till åtgärder mot hot, hat och trakasserier mot er eller era personalgrupper.

Var tas frågorna om hand?

Hur tas dessa frågor om hand i er organisation? Faller de mellan stolarna, exempelvis mellan HR/säkerhet/facket?

  • Finns det någon handlingsplan?
  • I vilka mötesforum hanteras de här frågorna?

Vi hjälper er att hitta ett systematiskt sätt som fungerar för era utmaningar, styrkor och organisering och hjälper er att skapa rutiner kring hur man kan jobba med denna mellan HR och säkerhetsorganisation.