Ett seminarium för dig och din personals psykosociala arbetsmiljö under coronapandemin

Riskerna för påverkan på den psykiska hälsan hos medarbetare har ökat under coronapandemin. Hemarbete och stängda kontor har gjort det svårt för chefer och medarbetare att upprätthålla den vardagliga kontakten.

Det kan göra att psykisk ohälsa smyger sig på hos medarbetare utan att det upptäcks via de kanaler som traditionellt finns och används i organisationer.

För att öka sannolikheten för att upptäcka psykisk ohälsa på ett tidigt plan har vi tagit fram en kortare utbildning för chefer och medarbetare. Med utgångspunkt i en forskningsbaserad checklista där den enskilde själv kan uppskatta påverkan från coronarestriktioner och hemarbete undersöker och diskuterar vi strukturerat hur arbetet med den psykosociala arbetsmiljön kan stärkas.

Seminariet syftar till att ge chefer och medarbetare möjlighet att tillsammans undersöka risker i arbetet, dela erfarenheter och upptäcka negativ påverkan efter en längre period av hemarbete. Detta för att hitta sätt att framledes minska riskerna i den psykosociala arbetsmiljön och upptäcka medarbetare som mår dåligt i tid för att kunna hjälpa dem innan problemen förvärras.

Seminariet tar ungefär 90 minuter att genomföra inklusive paus. Vi erbjuder det både via digitala mötestjänster, men också i möteslokaler som uppfyller myndigheternas riktlinjer för att hindra smittspridning.

Seminariet är utvecklat av Philippa Borgh, leg. psykolog, och Johannes Jakobsson vid Hantera Agera.

Hör av dig så berättar vi mer

För att få mer information och för att boka ett seminarium för din arbetsplats, kontakta oss med formuläret nedan så hör vi av oss inom 24 timmar.

När du fyller i och skickar in formuläret ger du Hantera Agera tillåtelse att hantera dina personuppgifter. Uppgifterna används för att ge information om utbildningar och andra insatser och lämnas inte till en tredje part.