En skjuts framåt i arbetsmiljöarbetet. Nytänkande, vetenskapligt och framgångsrikt.

Välkommen att anmäla dig till vår digitala utbildning för att förbättra motståndskraften och öka trygghetskänslan på jobbet. Utbildningen syftar även till att stärka deltagarens förmåga att stå emot hat, hot och trakasserier samt förbättra möjligheten att agera genomtänkt i obehagliga & hotfulla situationer, och allra helst kunna avvärja dem innan de uppstår.

Just nu har vi inga öppna utbildningar planerade. Men:

Vi erbjuder verksamhetsanpassade digitala utbildningar för din arbetsplats – kontakta oss

Kurslängd: 2 förmiddagar
Antal deltagare: minst 5 max 10 personer
Målgrupp: för dig som utsätts för hot, hat, trakasserier och andra obehagliga och spända situationer i arbetet eller i ditt uppdrag.

Form: Workshop med kortare informationspass.
Pris: 3 900 SEK per deltagare, exklusive moms.

Innehåll, bl.a. 
Identifiera skillnader på hot och obehag, göra en riskinventering och hotbildsanalys av egna verksamheten, ta del av och reflektera kring konfliktmodeller och copingstrategier samt öva på samtalsmetod.

Eftersom utbildningen utgår från deltagarnas erfarenheter och ni är flera på samma arbetsplats, är det önskvärt att två eller flera från samma arbetsplats anmäler sig till samma tillfälle.

Kursledare är Philippa Borgh, leg. psykolog och Johannes Jakobsson, journalist. Philippa och Johannes grundade Hantera Agera 2017 och har sedan dess bland annat hjälpt journalister, bibliotekarier, förtroendevalda och statsanställda.

Anmäl dig till utbildningar eller kontakta oss via formuläret.