Hantera hot & obehag i arbetet

Välkommen att anmäla dig till vår endagsutbildning för att förbättra motståndskraften och öka trygghetskänslan på jobbet. Utbildningen syftar även till att stärka deltagarens förmåga att stå emot hat, hot och trakasserier samt förbättra möjligheten att agera genomtänkt i obehagliga & hotfulla situationer, och allra helst kunna avvärja dem innan de uppstår.

Aktuella utbildningar:

  • Östersund tisdag 2 juni (anmälningsformulär nedan).

Kurslängd: 1 dag
Antal deltagare: max 24 personer
Målgrupp: för dig som utsätts för hot, hat, trakasserier och andra obehagliga och spända situationer i arbetet eller i ditt uppdrag.

Form: Workshop med kortare informationspass.
Pris: 3 900 SEK, exklusive moms. Fika och lunch ingår.

Innehåll, bl.a. 
Identifiera skillnader på hot och obehag, göra en riskinventering och hotbildsanalys av egna verksamheten, ta del av och reflektera kring konfliktmodeller och copingstrategier samt öva på samtalsmetod.

Eftersom utbildningen utgår från deltagarnas erfarenheter och ni är flera på samma arbetsplats, är det önskvärt att två eller flera från samma arbetsplats anmäler sig till samma tillfälle.

Kursledare är Philippa Borgh, leg. psykolog och Johannes Jakobsson, journalist. Philippa och Johannes grundade Hantera Agera 2017 och har sedan dess bland annat hjälpt journalister, bibliotekarier, förtroendevalda och statsanställda.

Anmäl dig via formuläret. Läs våra villkor >

Utbildningen kostar 3 900 kronor plus moms. Bekräftelse skickas från oss inom kort.
Gatuadress/box, postnummer, postadress, eventuell referens osv.