Aktuellt

Tack för i vår!

Det har varit en speciell vår på många sätt. Ut ett verksamhetsmässigt perspektiv har det varit utmanande och stundtals väldigt påfrestande att se stora delar av det planerade arbetet ställas …

Orädd demokrati 2.0

Vi fortsätter samarbetet med Brottsofferjouren och projektet Orädd demokrati, vars syfte är att stärka jourens förmåga att ge stöd åt personer vars arbete är kritiskt för en fungerande demokrati. Det …

Öppen utbildning blir digital

Den öppna utbildningen planerad till Östersund den 2 juni är numera en digital utbildning den 2-3 juni. Den är också fullbokad och stängd för nya anmälningar. Vi har under tiden …

Utbildning flyttad på grund av corona

Med anledning av den pågående situationen kring det nya coronaviruset och covid-19 har vi beslutat att skjuta fram utbildningen “Hantera hot & obehag i arbetet” i Östersund till den 2 …

Minska din oro i coronatider

Vilka konsekvenser som kommer av epidemin orsakad av det nya coronaviruset vet vi inte idag. Det kan skapa oro hos många. Oro som i sin tur kan spilla över i …

Vår ordmiljö

Vi är alla del av en gemensam ordmiljö, samt både medverkare och påverkare när en konflikt eskalerar.

Agera annorlunda i en spänd situation

Många arbetsplatser tvingas idag hantera hat, hot och trakasserier mot medarbetarna. När vi är mitt inne i verksamhetens spända situationer och utmaningar är vi ofta känsloladdade och reaktiva – agerar …