Hantera Agera handelsbolag bedriver utbildning och erbjuder stöd till företag, organisationer och föreningar som utsätts för otillåten påverkan i form av hat, hot och trakasserier.

Hantera Agera strävar efter att ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Arbetet med att minska klimatpåverkan är en aktiv del i det pågående arbetet för att förbättra och utveckla bolaget.

Verksamheten har i sin nuvarande form liten miljöpåverkan undantaget resor och material såsom papper och pennor i samband med genomförande av utbildningsinsatser.

För att begränsa den påverkan som ändå finns arbetar Hantera agera med:

  • Att resor genomförs med största möjliga hänsyn till klimatet. Vi väljer bort flyg till förmån för andra färdmedel.
  • Att det material som används i verksamheten återanvänds och återvinns.
  • Att under pågående uppdrag aktivt söka möjligheter för en minskad klimatpåverkan, exempelvis genom möten över nätet före möten på plats.