Suntarbetsliv har en intressant artikel om socialt stöd via arbetskollegor. Artikeln bygger på en studie uifrån 33 intervjuer med vårdpersonal som arbetade under coronapandemin när den var som värst i våras.

Intervjuerna visar att arbetsdagarna var så intensiva att det var svårt att få tid att sitta ner och prata med varandra om vad man varit och var med om. Intervjupersonerna menade att de hellre hade fått den tiden istället för att erbjudas samtalstid med en kurator.

Enligt forskaren Erika Wall som genomfört studien behövs en struktur på arbetsplatsen för möten och samtal mellan kollegor. Det är något som är så pass viktigt att ansvaret inte ska ligga på en enskild chef för att ordna det. Det är heller inte säkert att varesig medarbetare eller chefer ser sitt behov av socialt stöd under en pågående kris.

Tidigare forskning om copingstrategier visar också att socialt stöd är en av de viktigaste beståndsdelarna som behövs för att klara perioder av hög stress, se exempelvis boken Krishantering i praktiken av Hugelius och Tapani, 2017.

/Johannes