Öka trygghetskänslan och fatta bättre beslut i svåra situationer med hjälp av oss.

Att vara förberedd och veta var man har sina kollegor, såväl fysiskt som mentalt, är viktigt i verksamheter där svåra situationer kan uppstå. Det kan handla om hur du ska föra ett samtal, var du ska stå och hur du använder ditt kroppsspråk. Men det handlar lika mycket om hur du tar hand om dig själv före och efter en jobbig händelse.

Vi arbetar med forskningsbaserade metoder och beprövad erfarenhet från konkreta situationer för att hjälpa dig och din organisation att bli bättre på att stå emot hot, hat och trakasserier. Vi hjälper er att se över var påverkan är som störst för att ta fram insatser som ger effekt och fungerar i praktiken.

Runt om i Sverige har vi hjälpt hundratals personer att öka trygghetskänslan på jobbet. Deltagare som genomför våra utbildningar blir tryggare, oroar sig mindre och har lättare att fokusera på sina arbetsuppgifter. Vi arbetar med att skapa robusta organisationer som behåller sin yrkesmässiga integritet även ställda inför svåra utmaningar. Hör av dig så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig.

Exempel: Grundkurs
Kurslängd: 1 dag (2 halvdagar i digital form)
Antal deltagare: max 24 personer
Workshopform med kortare informationspass.

Syfte: Förbättra motståndskraften och öka trygghetskänslan på jobbet. Stärka deltagarens förmåga att stå emot hat, hot och trakasserier. Förbättra möjligheten att agera genomtänkt i obehagliga & hotfulla situationer, och att allra helst kunna avvärja dem innan de uppstår. Skapa handlingsutrymme i svåra situationer och tydliga rutiner som alla känner till.

Innehåll, t.ex. reflektera kring skillnader på hot och obehag, göra en riskinventering och hotbildsanalys av egna verksamheten, ta del av och reflektera kring konfliktmodeller och copingstrategier.

Intresserad? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Genom att skicka in din e-post till oss godkänner du att Hantera Agera handelsbolag sparar den i syfte att kontakta dig med erbjudanden.