Gör en förebyggande insats mot hot, hat och obehag.

Nu kan du anmäla dig till vinterns digitala frukostseminarier. Frukost behöver du stå för själv, men vi bjuder på intressanta samtal för att skapa motståndskraft mot hot, hat, trakasserier och samtidigt verka för en god psykosocial arbetsmiljö.

Max antal deltagare per seminarium är 100 personer.

Vinterns seminarier.

Under januari och februari finns det möjlighet att delta i flera olika frukostseminarier. Det första, den 12 januari, är specifikt riktat till bibliotekspersonal och chefer och fokuserar på arbetsmiljön på bibliotek. Veckan efter håller vi ett seminarium på samma tema, riktat till dig som arbetar i en verksamhet som är viktig för ett öppet och fungerande demokratiskt samhälle.

Senare tar vi också upp copingstrategier. Alltså vad forskning visar utgör bra strategier för att hantera stress och svåra situationer.

Seminarieserien avslutas med två seminarier om organisatoriskt lärande respektive omhändertagande av medarbetare och kollegor. Det handlar om insatser efter ett tillbud. Hur organisationen kan tillgodogöra sig kunskap efter en incident, samt hur man med hjälp av öppna frågor kan ge stöd åt en utsatt kollega.

Seminarierna innehåller konkreta metoder och modeller för att hantera rädsla och obehagskänslor. De kan omsättas och användas i praktiken direkt efter seminariets slut.

Syftet är att minska oro och öka den upplevda tryggheten. Vi vill också bidra till en ökad kunskap kring hur vi påverkas av att jobba i miljöer där vi utsätts för negativ påverkan utan att detta hanteras på ett strukturerat sätt.

Forskningsbaserat för god effekt.

Seminarierna är en grund för ett fortsatt forskningsbaserat, proaktivt, förebyggande arbetsmiljöarbete för att skapa robusta organisationer och individer. Av erfarenhet vet vi att det hjälper även i utsatta arbetssituationer.

Hantera Agera arbetar på vetenskaplig grund med att skapa robusta organisationer och individer för att stärka motståndskraften mot hot, hat och trakasserier. Våra utbildare har bakgrund inom Polisen, Säkerhetspolisen och journalistiken. Vi har erfarenhet både av att vara utsatta för hot, hat och våld men också av systematiskt arbete för att hjälpa andra hantera svåra situationer i yrkeslivet. Vi genomför samtliga av våra insatser utifrån forskning kring pedagogik och vuxnas lärande.

Vi lägger ut nya datum löpande, så håll utkik.

Vill du tipsa om något vi borde ha seminarium om? Kontakta oss och berätta om det!

Våra seminarier innehåller ett aktivt deltagande.

Seminarierna är miniworkshops, med informationsdelar kombinerade med tid för reflektion och bearbetning. Det betyder att du som är med i seminariet får möjlighet att diskutera informationen tillsammans med andra personer inom samma yrkesgrupp som du. Detta för att du som deltagare ska få möjlighet att sätta innehållet i ett sammanhang som är relevant för din arbetsmiljö.

Frukostseminarierna är gratis att delta i och hålls med start klockan 8 och slutar 8.30 eller 9 på respektive dag. Verktyget vi använder är Zoom. Du behöver inte ladda ner Zoom för att kunna delta, Zoom funkar i en vanlig webbläsare.

Registrering av anmälningar sker löpande. Men beroende på arbetsbelastning kan det ibland dröja upp till 24 timmar innan du får en bekräftelse.

När du anmäler dig godkänner du att Hantera Agera sparar och behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter lämnas inte till tredje part utan används för att hantera seminariet samt för efterföljande kontakter med erbjudanden och nyheter.