Gör en insats mot hot, hat och trakasserier i höst.

Nu kan du anmäla dig till höstens digitala frukostseminarier. Frukost behöver du stå för själv, men vi bjuder på intressanta samtal på temat hot, hat, trakasserier och hur man kan verka för en god psykosocial arbetsmiljö.

Max antal deltagare per seminarium är 100 personer.

Hantera Agera arbetar på vetenskaplig grund med att skapa robusta organisationer och individer för att stärka motståndskraften mot hot, hat och trakasserier. Våra utbildare har bakgrund inom Polisen, Säkerhetspolisen och journalistiken. Vi har erfarenhet både av att vara utsatt för hot, hat och våld men också av systematiskt arbete för att hjälpa andra hantera svåra situationer i yrkeslivet. Vi genomför samtliga av våra insatser utifrån forskning kring pedagogik och vuxnas lärande.

Det innebär att du inte bara får lyssna, du får också möjlighet diskutera och reflektera när du går en utbildning eller deltar i ett seminarium med oss.

I nuläget har vi ett seminarium planerat för oktober, om forskningsbaserade copingstrategier för stresshantering. Alltså sådant som genom forskning är bevisat fungerar för att hantera stress. I november bjuder vi in personal från socialtjänster runt om i landet för att prata om hot och behag. Vi lägger ut nya datum löpande, så håll utkik.

Vill du tipsa om något vi borde ha seminarium om? Kontakta oss och berätta om det!

Våra seminarier innehåller ett aktivt deltagande.

Seminarierna är miniworkshops, med informationsdelar kombinerade med tid för reflektion och bearbetning. Det betyder att du som är med i seminariet får möjlighet att diskutera informationen tillsammans med andra personer inom samma yrkesgrupp som du. Detta för att du som deltagare ska få möjlighet att sätta innehållet i ett sammanhang som är relevant för din arbetsmiljö.

Frukostseminarierna är gratis att delta i och hålls i regel mellan klockan 08 och 09 på respektive dag. Verktyget vi använder är Zoom. Du behöver inte ladda ner Zoom för att kunna delta, Zoom funkar i en vanlig webbläsare.

Registrering av anmälningar sker löpande. Men beroende på arbetsbelastning kan det ibland dröja upp till 24 timmar innan du får en bekräftelse.

När du anmäler dig godkänner du att Hantera Agera sparar och behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter lämnas inte till tredje part utan används för att hantera seminariet samt för efterföljande kontakter med erbjudanden och nyheter.