Anmäl mera

Det görs generellt sett för lite anmälningar om tillbud i arbetet i Sverige. Mitt eget skrå, journalisterna, har i vart fall historiskt haft ett enormt mörkertal vad gäller såväl polisanmälningar …

Inspiratör hos SKL

Vi har haft äran att få göra ett kort inspel som inspiratör på SKLs workshop för förtroendevalda och säkerhetsansvariga inom kommuner och regioner. Fokus var på vad som kan göras …

20 av 20 deltagare nöjda med utbildningen

Vi fick väldigt god feedback när vi i januari genomförde en utbildningsdag för bibliotekarier i en kommun i Västernorrland. Samtliga av de 20 deltagarna lämnade positiv feedback, här i urval: …

Metodutveckling för Brottsofferjouren

Vi jobbar tillsammans med Brottsofferjouren inom deras projekt “Orädd demokrati”, för att höja kvalitén på det stöd som jourens personal kan ge åt personer som drabbas av demokratibrott. Med demokratibrott …

Fin feedback

Vi höll nyligen en utbildningsdag för bibliotekschefer i en kommun i södra Sverige. Om hot mot verksamheten, påverkan och hur man som chef kan arbeta strukturerat för att skapa bättre …

Nytt avtal med Brottsofferjouren

Hantera agera har tecknat ett ettårigt avtal med Brottsofferjouren för att arbeta med metodutveckling och utbildning av jourens brottsofferstödjare. Vi är mycket stolta över att få arbeta tillsammans med denna …

Miljöarbete

Klimatet är viktigt för oss. Vi har en liten miljöpåverkan med vår verksamhet men strävar ändå efter att minska den. Läs mer om det miljöarbete vi gör under fliken Miljö …

Hot från högerextrema ökar

Nazisters närvaro i Almedalen skapade en otrygghet bland de journalister som var på plats för att arbeta under politikerveckan, visar en enkät som tidningen Journalisten låtit göra. Av de 96 …