Utbildning flyttad på grund av corona

Med anledning av den pågående situationen kring det nya coronaviruset och covid-19 har vi beslutat att skjuta fram utbildningen “Hantera hot & obehag i arbetet” i Östersund till den 2 …

Minska din oro i coronatider

Vilka konsekvenser som kommer av epidemin orsakad av det nya coronaviruset vet vi inte idag. Det kan skapa oro hos många. Oro som i sin tur kan spilla över i …

Igång igen

Hej Vi är tillbaka efter ledigheten och åter verksamma för hösten 2019. Vi kommer bland annat att fortsätta jobba med Brottsofferjouren Sverige, i projektet Orädd demokrati där vi utbildar och …

Aktuell säkerhet

Idag pryder halva Hantera agera omslaget till tidningen Aktuell säkerhet. Philippa Borgh är intervjuad och pratar om vikten av att stötta organisationer som arbetar för det fria ordet. I det …

Fortsättningsutbildning för bibliotekspersonal

Hantera agera kan nu erbjuda en fortsättningsutbildning för bibliotekspersonal som genomfört grundutbildningen som vi bland annat genomfört inom ramen för vårat samarbete med fackförbundet DIK. Utbildningen innehåller en fördjupad samtalsmetod, …

Avgiftsfri pilotutbildning hos DIK om goda möten

Hantera agera och DIK genomför en pilotutbildning med syfte att stärka förutsättningarna för biblioteksanställda att skapa goda kundrelationer och hantera konflikter i arbetslivet. Utbildningen är en fortsättning på workshopdagen att …