Igång igen

Hej Vi är tillbaka efter ledigheten och åter verksamma för hösten 2019. Vi kommer bland annat att fortsätta jobba med Brottsofferjouren Sverige, i projektet Orädd demokrati där vi utbildar och …

Aktuell säkerhet

Idag pryder halva Hantera agera omslaget till tidningen Aktuell säkerhet. Philippa Borgh är intervjuad och pratar om vikten av att stötta organisationer som arbetar för det fria ordet. I det …

Fortsättningsutbildning för bibliotekspersonal

Hantera agera kan nu erbjuda en fortsättningsutbildning för bibliotekspersonal som genomfört grundutbildningen som vi bland annat genomfört inom ramen för vårat samarbete med fackförbundet DIK. Utbildningen innehåller en fördjupad samtalsmetod, …

Avgiftsfri pilotutbildning hos DIK om goda möten

Hantera agera och DIK genomför en pilotutbildning med syfte att stärka förutsättningarna för biblioteksanställda att skapa goda kundrelationer och hantera konflikter i arbetslivet. Utbildningen är en fortsättning på workshopdagen att …

Anmäl mera

Det görs generellt sett för lite anmälningar om tillbud i arbetet i Sverige. Mitt eget skrå, journalisterna, har i vart fall historiskt haft ett enormt mörkertal vad gäller såväl polisanmälningar …

Inspiratör hos SKL

Vi har haft äran att få göra ett kort inspel som inspiratör på SKLs workshop för förtroendevalda och säkerhetsansvariga inom kommuner och regioner. Fokus var på vad som kan göras …

20 av 20 deltagare nöjda med utbildningen

Vi fick väldigt god feedback när vi i januari genomförde en utbildningsdag för bibliotekarier i en kommun i Västernorrland. Samtliga av de 20 deltagarna lämnade positiv feedback, här i urval: …

Metodutveckling för Brottsofferjouren

Vi jobbar tillsammans med Brottsofferjouren inom deras projekt “Orädd demokrati”, för att höja kvalitén på det stöd som jourens personal kan ge åt personer som drabbas av demokratibrott. Med demokratibrott …