Sveriges television granskar förtjänstfullt hot och hat i arbetslivet i en artikelserie. Förutom att det är välkommet att dessa frågor granskas och diskuteras sätter det fingret på något som vi har pratat om sen vi grundade Hantera Agera:

Hot finns det ofta bra rutiner för. Rädsla, obehagskänslor och stress lämnas vi ofta ensamma i att ta hand om.

Detta trots att de sistnämnda faktorerna ofta har en långsiktig negativ påverkan på livskvalité, psykisk hälsa och vårt allmänna välmående.

Vi vill tipsa om bra läsning i de här artiklarna. Samt uppmuntra arbetsgivare och organisationer att ta hjälp i tid där det behövs. Att helt enkelt inte nonchalera rädsla och obehag när det uppstår.

Vi behöver inte stå handfallna inför obehagliga upplevelser som inte uppfyller konceptet hot i lagens mening. Det finns mycket att göra även här för att skapa robusthet och trygghet.

Läs artikelserien här:

Många vittnesmål om hot och våld på jobbet

Hot är så vanligt att många vill byta jobb

Facket larmar: hot så vanligt att många vill byta jobb

“De hotade skära halsen av mig”

“Cheferna sa att hoten sällan verkställs – tyckte inte man behövde göra något”

/Johannes