Träffa oss på Folk och kultur 6 februari i Eskilstuna

Kultur och konst utmanar och upprör och ska så göra. Men i ett demokratiskt samhälle ska du inte bli skrämd eller förhindras att utöva den p.g.a. hot, hat eller trakasserier. Ibland undviker vi saker av rädsla för obehagliga konsekvenser, men märker vi själva när självcensuren smyger sig på? Och har vi en realistisk bild av hotet eller obehaget?

På Folk och kultur i Eskilstuna den 6 februari har vi workshop på detta tema. I den undersöker vi skillnader mellan hot och obehag, analyserar sannolika risker och diskuterar handlingsalternativ. Utifrån er vardag och verklighet, tänker vi och skapar tillsammans utifrån psykologiska modeller, modern hjärnforskning och principer för vuxenlärande. Workshopen riktar sig till dig som har erfarenheter av obehagliga eller hotfulla situationer i arbetet.

Du har väl biljett? Välkommen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *