Agera annorlunda i en spänd situation

Många arbetsplatser tvingas idag hantera hat, hot och trakasserier mot medarbetarna. När vi är mitt inne i verksamhetens spända situationer och utmaningar är vi ofta känsloladdade och reaktiva – agerar automatiskt utifrån tidigare erfarenheter. Vi vill att ni ska kunna se er arbetsplats och er arbetssituation med andra glasögon för att bli lugnade, få kontroll och större möjlighet att kunna agera annorlunda nästa gång.

Hantera Agera jobbar direkt med er egen verksamhet, analyserar tillsammans och tittar på den utifrån olika perspektiv och konfliktmodeller. Ni går därifrån med kunskapen att var och en av er har mer kontroll i och över obehagliga och hotfulla situationer än ni tror.

När människor reagerar på det du gör

Om något sedan händer i vardagen kan du förmodligen gå in lite lugnare i situationen utan att känna dig som att du blir ”drabbad” av andra människor och det som händer. I stället kan du interagera som en aktiv spelare, med större kontroll och förståelse för andras beteenden och drivkrafter och varför de reagerar som de gör på dina handlingar och det du säger.

Vi vill att du ska känna att du har ansvar för situationen och kan byta ut ord eller handling – göra på andra sätt och därmed få mer handlingsfrihet.

”Andra klarar av det här bättre än jag”

Kurserna ger också tillfälle att utbyta erfarenheter och undersöka hur kollegorna hanterar situationer – lära av varandra. Vi har olika erfarenhet och känner oss olika bekväma med att handskas med hotfulla människor och konfliktfyllda situationer. Det är lockande att tro att det handlar om personIighet hur någon hanterar sådana möten, snarare än en förvärvad kompetens. Det bästa med att det är en förvärvad kompetens är att du kan träna in andra handlingssätt och ord som gör dig bättre rustad.

VI jobbar med er i er egen kontext, ni får inte en föreläsning om hur andra gör, utan vi jobbar konkret med hur just NI ska göra i er verksamhet, utifrån era förutsättningar.

Philippa Borgh & Maria Martinsson

Hantera Agera hjälper dig, din personal och organisation att hantera hat, hot och trakasserier. Vi arbetar förebyggande för trygga miljöer som stärker förmågan att agera i samband med kriser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *