Igång igen

Hej

Vi är tillbaka efter ledigheten och åter verksamma för hösten 2019. Vi kommer bland annat att fortsätta jobba med Brottsofferjouren Sverige, i projektet Orädd demokrati där vi utbildar och utvecklar metodstöd för jourens brottsofferstödjare med inriktning på demokratibrott. Projektet innehåller en webbutbildning, utbildning på plats hos jourerna samt samverkanskonferenser med Polismyndigheten, åklagare och representanter för utsatta yrkesgrupper.

Syftet är att skapa bättre möjligheter för jourens stödpersoner att ta hand om journalister, politiker, konstnärer med flera, som utsätts för brott på grund av sin yrkesutövning. Vi har varit i fem av sju polisområden i Sverige, med region Väst och Öst kvar inför hösten.

Vi fortsätter också med vårat långsiktiga samarbete med DIK, för att utbilda och stötta bibliotekarier runt om i Sverige. Grunden för det arbetet är de rapporter om biblioteksanställdas problematiska arbetsmiljö som fackföreningen släppt under de senaste åren.

Mer om oss
Vi arbetar med utbildning och stöd för organisationer och företag vars anställda utsätts för hot, hat och trakasserier. Vi jobbar med vetenskapliga metoder för att bekämpa och minimera skadliga effekter av stress, rädsla och oro kopplat till yrkeslivet. Vi vill öka kunskapen kring dessa frågor, skapa robustare organisationer och på så vis få ner sjuktalen och öka motståndskraften hos de som vill tysta det fria demokratiska samtalet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *