Avgiftsfri pilotutbildning hos DIK om goda möten

Hantera agera och DIK genomför en pilotutbildning med syfte att stärka förutsättningarna för biblioteksanställda att skapa goda kundrelationer och hantera konflikter i arbetslivet. Utbildningen är en fortsättning på workshopdagen att hantera hot och svåra situationer på bibliotek som vi har hållit på ett 15-tal platser runt om i Sverige.

Fokus ligger i det goda mötet med besökarna, men också hur vi med samtalets hjälp kan hantera svåra och hotfulla situationer som kan uppstå på bibliotek runt om i Sverige. Utbildningen baseras på forskning om samtalsmetod från Uppsala universitet och deltagarna kommer under dagen bland annat att träna på alla bitar i ett aktivt lyssnande.

Utbildningen genomförs på DIK:s kansli i Stockholm och är i workshopform. Det innebär kortare informationspass kombinerat med eget arbete och praktiska övningar.

Utbildningen äger rum måndagen den 20 maj kl. 9-16 på DIK:s kansli i Stockholm. Dagen är kostnadsfri och riktar sig till bibliotekspersonal och chefer. Antalet platser är begränsat. Anmälan görs direkt till DIK på elisabeth.karlsson.westberg (at) dik.se.

Sista anmälningsdag är 6 maj.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *