Anmäl mera

Det görs generellt sett för lite anmälningar om tillbud i arbetet i Sverige. Mitt eget skrå, journalisterna, har i vart fall historiskt haft ett enormt mörkertal vad gäller såväl polisanmälningar som att via interna rapporter fånga upp hot, trakasserier et al mot personal inom de egna organisationerna.

Idag har vi jobbat med att utbilda bibliotekarier som även de i många fall fått en så svår arbetsmiljö att det som sågs som allvarliga händelser för några år sedan idag betraktas som vardag. Om man inte anmäler incidenter internt, och inte rapporterar brott till polisen, så är det svårt att få en bra bild över situationen.

Förra veckan träffade vi poliser från demokrati och Hatbrottsgruppen i region Syd på en samverkanskonferens. Och jag säger som de gör – anmäl hellre en gång för lite än en gång för mycket. Låt

Polisen avgöra vad som är ett brott och hur det ska hanteras. Låt förvaltningsledningen få del av samtliga svåra och obehagliga händelser så att de får möjlighet att få en bra överblick. Allt för att kunna jobba vidare med att förbättra situationen.

/Johannes

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *